Lamm

Våra lamm föds i april maj just som gräset börjar bli grönt. Våra betesmarker ligger till stor del i det natursköna naturreservatet Lycke Lilla Höjen. Tackorna lammar ute och hagarna fylls snabbt av små svarta, gråa eller spräckliga lamm. Efter någon månad börjar lammen dra runt i "tonårsgäng" och ställa till besvär för sina mammor. Till hösten när bagglammen börjar bli buffliga låter vi slakta dem och säljer köttet direkt på gården. Skinnen levereras sedan under vintern. Det går bra att beställa kött och skinn direkt via hemsidan. Vår produktion är ekologisk och certifierad enligt KRAV.

 KRAV .

Priser: Lamskinn 1100:- Kött 90-130:-/kg Beställning.

4 tackor Lammskinn